مشاهده RSS Feed

flair

ثروتمندان چگونه می اندیشند ؟

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۲۲ بهمن ۹۱ در ساعت ۱۰:۳۷ (651 نمایش ها)
پول پارو کردن هم مثل هر کار دیگری اصولی دارد و با فکر و خیال به دست نمی آید. در واقع اصل ماجرا این است که آنچه آدم ها را به دو دسته افراد معمولی و ثروتمند تقسیم می کند، طرز تفکر است و نه فکر و خیال.
آدم های معمولی فکر می کنند پول چرک کف دست و ریشه همه بدی هاست، در حالیکه از نظر ثروتمندان فقر ریشه همه بدی هاست.
آدم های معمولی توجه به خود را بد می دانند، در حالیکه از نظر ثروتمندان توجه به خود نوعی پرهیزکاری است.
آدم های معمولی فکر می کنند همه چیز شانسی و الله بختکی است، در حالیکه از نظر ثروتمندان زندگی یعنی جنبش و حرکت و عمل.
آدمهای معمولی فکر می کنند راه ثروتمند شدن از مسیر تحصیلات رسمی و َآکادمیکمی گذرد، در حالیکه از نظر ثروتمندان برای ثروتمند شدن باید در دانش یامهارت خاصی استاد بود.
آدم های معمولی در خاطرات گذشته درجا می زنند، در حالیکه از نظر ثروتمندان آینده را باید دید.
آدم های معمولی می خواهند با احساسات و جوگیری به پول برسند، در حالیکه از نظر ثروتمندان بهترین راه رسیدن به پول منطقی فکر کردن است.
آدمهای معمولی معمولا برای کسب درآمد کارهایی را انجام می دهند که دوستندارند، در حالیکه از نظر ثروتمندان برای پولدار شدن باید کاری را با عشق وعلاقه انجام داد.
آدمهای معمولی سطح توقعاتشان پایین است و در نتیجه ناامیدی به سراغشان نمیآید، در حالیکه از نظر ثروتمندان زندگی یعنی چالش و کلنجار رفتن با مشکلات بزرگ.
آدمهای معمولی فکر می کنند باید کار خاصی انجام داد تا به ثروت کلان رسید، درحالیکه از نظر ثروتمندان برای کسب ثروت خود فرد باید چیزی در چنته داشتهباشد.
آدمهای معمولی فکر می کنند برای پولدار شدن باید سرمایه خوب اولیه داشت، درحالیکه از نظر ثروتمندان در قدم اول باید از پول دیگران استفاده کرد.
آدم
های معمولی فکر می کنند، بازارها را استراتژی و منطق هدایت می کنند، درحالیکه از نظر ثروتمندان این طمع و احساس است که چرخ بازار را می چرخاند.
آدمهای معمولی به کودکانشان یاد می دهند که چگونه تنها به زندگی ادامه دهند،در حالیکه از نظر ثروتمندان بچه ها باید یاد بگیرند که چگونه پولدار شوند.
آدمهای معمولی اجازه می دهند تا داشتن یا نداشتن پول عامل ایجاد استرس شانشود، در حالیکه از نظر ثروتمندان باید میان خود و ثروت صلح برقرار کرد.
آدمهای معمولی تفریح و سرگرمی را به یادگیری چیزهای جدید ترجیح می دهند، درحالیکه از نظر ثروتمندان یادگیری از تفریح اهمیت بیشتری دارد.
آدم های معمولی فکر می کنند، ثروتمندان آدم های افاده ای هستند، در حالیکه از نظر ثروتمندان معاشرت تنها با افراد همفکر جذاب است.
آدم های معمولی فکر می کنند در هر شرایطی باید تمرکز افراد روی پس انداز باشد، در حالیکه از نظر ثروتمندان زندگی یعنی خرج کردن.
آدمهای معمولی ترجیح می دهند برای در امان ماندن از هر خطری زندگی را بدونریسک ادامه دهند، در حالیکه از نظر ثروتمندان دانستن وقت و زمان مناسب برایرفتن به دل حوادث پولشان را بیشتر می کند.
آدم های معمولی دوست دارند راحت باشند، در حالیکه از نظر ثروتمندان راحت بودن یعنی تردید و کنکاش.
آدم های معمولی هرگز ارتباطی بین پول و سلامتی پیدا نمی کنند، در حالیکه از نظر ثروتمندان پول می تواند زندگیشان را نجات دهد.
آدمهای معمولی فکر می کنند باید بین پول و خانواده ای خوشبخت یکی را انتخابکنند، در حالیکه از نظر ثروتمندان می توان هر دوی اینها را با هم داشت.


حالا دیگر انتخاب با خودتان است که جزو کدام دسته باشید.

Submit "ثروتمندان چگونه می اندیشند ؟" to گوگل - Google Submit "ثروتمندان چگونه می اندیشند ؟" to Live Submit "ثروتمندان چگونه می اندیشند ؟" to یاهو - Yahoo Submit "ثروتمندان چگونه می اندیشند ؟" to Facebook Submit "ثروتمندان چگونه می اندیشند ؟" to Twitter

آپدیت شده یکشنبه ۲۲ بهمن ۹۱ در ۱۰:۴۱ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده